Modificació pla parcial Viladordis 1

Urbanisme

Projecte de modificació de l'ordenació del polígon d'actuació urbanística al barri de Viladordis de Manresa.

Projecte: Manresa, 2016

Els nostres clients