Vagen Motor Serveis de Neteges Integrals

Terciari / Equipaments

Adequació i distribució del local per a un nou ús d'establiment de rentat ecològic i taller mecànic de reparació de vehicles.
Projecte: Manresa, 2012
Col·laboradors: Enginyeria Larix, S.A.

Els nostres clients