Església Evangelista Baptista

Terciari / Equipaments

Projecte d'ampliació d'edifici entre mitgeres destinat a ús religiós situat a Manresa.

Projecte: Manresa, 2019
Col·laboradors: Enginyeria Larix, S.A. / Construccions Cint, S.A. / Raimolcons, S.L.

Els nostres clients