Rehabilitació façanes i coberta

Rehabilitació

Projecte d'actuació en façana principal i façana posterior, rehabilitació de coberta i reforç estructural de terrats de l'edifici d'habitatge plurifamiliar entre mitgeres situat a Manresa.

Projecte: Manresa, 2016
Col·laboradors: Construccions Perramon, S.L. / Estucs Pujol, S.L.

Els nostres clients