Rehabilitació façana, terrassa i coberta

Rehabilitació

Projecte d'actuació en façana principal, tractament d'una mitgera, terrassa i coberta de l'edifici d'habitatge plurifamiliar entre mitgeres situat a Manresa.

 

Projecte: Manresa, 2013
Col·laboradors: Construccions Marmik, S.L.

Els nostres clients