Rehabilitació façana catalogada centre Manresa

Rehabilitació

Projecte d'actuació en façana principal de l'edifici d'habitatge plurifamiliar entre mitgeres situat al centre de Manresa.
Projecte: Manresa, 2014
Col·laboradors: Estucs Pujol, S.L.

Els nostres clients