Rehabilitació façana catalogada Eixample

Rehabilitació

Projecte d'actuació en façana principal de l'edifici d'habitatge plurifamiliar entre mitgeres situat al barri de l'Eixample de Barcelona.
Projecte: Barcelona, 2013
Col·laboradors: Construccions Solé Martí, S.L.

Els nostres clients