Rehabilitació façana Manresa

Rehabilitació

Projecte d'actuació en façana principal de l'edifici d'habitatge plurifamiliar entre mitgeres situat a Manresa.
Projecte: Manresa, 2013
Col·laboradors: Jubran Invest, S.L.

Els nostres clients