Rehabilitació Energètica de l’Envolvent Edifici Plurifamiliar

Rehabilitació

Projecte d'actuació en la rehabilitació per la millora energètica de l'envolvent amb sistema sate per l'exterior de l'edifici plurifamiliar en testera
Projecte: Sant Joan Despí, 2019
Col·laboradors: Estucs Pujol, S.L.

Els nostres clients