Rehabilitació d’edifici plurifamiliar en testera

Rehabilitació

Rehabilitació integral de les dues façanes de l'edifici plurifamiliar en testera al centre de Manresa
Projecte: Manresa, 2019
Col·laboradors: Estucs Pujol, S.L.

Els nostres clients