Rehabilitació conjunt de façanes amb front edificatori catalogat

Rehabilitació

Projecte d'actuació en el conjunt de les façanes de l'edifici plurifamiliar en testera amb front edificatori catalogat situat al centre de Manresa.
Projecte: Manresa, 2019
Col·laboradors: Estucs Pujol, S.L.

Els nostres clients