Reforma interior casa unifamiliar

Habitatge Unifamiliar, Interiors

Projecte de reforma interior i reparació de la terrassa de la planta primera
de l'habitatge unifamiliar entre mitgeres situat a Manresa.

Projecte: Manresa, 2017
Col·laboradors: Construccions Salido Carrió, S.L. / Dissenys Dimont, S.L.

Els nostres clients