Habitatge unifamiliar aïllat amb piscina

Habitatge Unifamiliar

Projecte i direcció per la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat, de planta soterrani, baixa i primera, amb sistema constructiu tradicional. Amb enjardinament i piscina.
Projecte: Castellgalí - Urb. Mas Planoi, 2022

Els nostres clients