Canvi ús i reforma interior habitatge

Habitatge Unifamiliar

Projecte d'adequació per al canvi d'ús d'oficina a habitatge en edifici plurifamiliar situat a Manresa.

Projecte: Manresa, 2014

Els nostres clients