Reforma edifici plurifamiliar

Edifici Plurifamiliar

Projecte de reforma de l'accés en planta baixa, habitatge 1ª, 4ª i 5ª planta i instal·lació de l'ascensor a l'edifici d'habitatge plurifamiliar entre mitgeres situat a Manresa.

Projecte: Manresa, 2016

Els nostres clients