Obra nova edifici plurifamiliar 9 habitatges

Edifici Plurifamiliar

Projecte de construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de 9 habitatges i places d'aparcament a Sallent.

Projecte: Sallent, 2006
Col·laboradors: Construcciones Pradas Castellet, S.L.

Els nostres clients