Obra nova edifici plurifamiliar 18 habitatges

Edifici Plurifamiliar

Projecte de construcció d'edifici plurifamiliar
entre mitgeres de 18 habitatges i una planta d'aparcament a Artés.

Projecte: Artés, 1998

Els nostres clients