Obra nova edifici plurifamiliar 12 habitatges

Edifici Plurifamiliar

Projecte de construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de 12 habitatges, dos locals comercials  i places d’aparcament a Calaf.

Projecte: Calaf, 2001
Col·laboradors: Instal·lacions Junyent, S.L.

Els nostres clients