Equipaments exteriors i adequació de l’entorn per habitatge unifamiliar aïllat

Habitatge Unifamiliar

Construcció equipaments exteriors de piscina i edifici de vestuaris, amb adequació de l'entorn integrant l'arquitectura paisatgística amb l'habitatge unifamiliar aïllat existent.
Projecte: Suria, 2020
Col·laboradors: Düem Studio Interiorisme

Els nostres clients